Homeopatia

Homeopatia w praktyce wykład

Z homeopatią spotykałam się już podczas praktyk  w niemieckich szpitalach.
Trzyletni kurs homeopatii rozpoczęłam w 1998r., w ramach kształcenia podyplomowego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu.
A w 2004r. uzyskałam licencję brytyjskiego Faculty of Homeopathy.

W Niemczech uczestniczyłam w szkoleniach w ramach kształcenia doskonalącego przy Saksońskiej Izbie Lekarskiej. Możliwość udziału w seminariach organizowanych w Berlinie przez Evę Lang, zaowocowało przetłumaczeniem przeze mnie na język polski i wydaniem  „Nowego Repertorium Homeopatycznego”.

Jako członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów,  organizowałam szkolenia dla lekarzy zapraszając do Poznania międzynarodowych wykładowców (dr Rajan Sankaran, dr Peter Fisher, dr Luc de Schepper, dr Farokh Masterdr Ioannis Konstantos, dr Sigrid Kruse i in.).

Przez wiele lat publikowałam w „Homeopatii Praktycznej”,

a później zostałam jej redaktor naczelną.

Dzieliłam się swoją wiedzą m.in. jako wykładowca

na Międzynarodowej Lidze Homeopatycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=gRZusb6Kxek


Prowadzę warsztaty, superwizje, wykłady.

Gabinet Anna Furmaniuk Terapia Naturalna nie jest gabinetem lekarskim.

Lek.med. Anna Maria Furmaniuk