Homeopatia

Z homeopatią spotykałam się już podczas praktyk  w niemieckich szpitalach.
Trzyletni kurs homeopatii rozpoczęłam w 1998r., w ramach kształcenia podyplomowego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu.
A w 2004r. uzyskałam licencję brytyjskiego Faculty of Homeopathy.

W Niemczech uczestniczyłam w szkoleniach w ramach kształcenia doskonalącego przy Saksońskiej Izbie Lekarskiej. Możliwość udziału w seminariach organizowanych w Berlinie przez Evę Lang, zaowocowało przetłumaczeniem przeze mnie na język polski i wydaniem  „Nowego Repertorium Homeopatycznego”.

Jako członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów,  organizowałam szkolenia dla lekarzy zapraszając do Poznania międzynarodowych wykładowców (dr Rajan Sankaran, dr Peter Fisher, dr Luc de Schepper, dr Farokh Masterdr Ioannis Konstantos, dr Sigrid Kruse i in.).

Przez wiele lat publikowałam w „Homeopatii Praktycznej”,

a później zostałam jej redaktor naczelną.

Dzieliłam się swoją wiedzą m.in. jako wykładowca

na Międzynarodowej Lidze Homeopatycznej.


Prowadzę warsztaty, superwizje, wykłady.

Gabinet Anna Furmaniuk Terapia Naturalna nie jest gabinetem lekarskim.

Lek.med. Anna Maria Furmaniuk