Ustawienia systemowe według Berta Hellingera

 

Metoda ustawień systemowych opiera się na uniwersalnych prawach, które istniały od zawsze i będą istnieć nadal, czy tego chcemy, czy nie. Bert Hellinger dzięki szerszemu spojrzeniu i głębokiej obserwacji, umiał je dostrzec i opisać wyraźniej niż ktokolwiek wcześniej. W tej metodzie nic nie jest narzucone, ani sztuczne.

W szkole podstawowej uczyliśmy się o systemach, np. o ekosystemie jeziora, gdzie wszystko ze wszystkim jest stale powiązane i niemożliwe jest wprowadzenie zmiany jednego czynnika, bez wpływu na inne.

System dąży do zachowania pewnej równowagi, posiada mechanizmy samoregulujące, które możemy zapisać uniwersalnymi prawami chemii i fizyki...fizyki kwantowej.

Bert Hellinger zaobserwował, że dla człowieka naturalnym systemem, z którym jest nierozerwalnie połączony, jest jego rodzina (do wielu pokoleń wstecz), a jej członkowie powiązani są szeregiem zależności.

Relacje te są często nieświadome, natomiast mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i decyzje.