Coaching

Prowadzę warsztaty i sesje indywidualne ustawień systemowych rodzinnych i biznesowych.

Sesja indywidualna trwa 1-1,5h  koszt 500zł  (osobiście lub przez skypa)

Terminy sesji indywidualnych: czas oczekiwania około 2 tygodnie

 

Niekiedy choroba jest na poziomie ego. Możemy sobie tego nie uświadamiać, ale z chorym ego daleko nie zajdziemy. Wyprowadzam z roli ofiary, utkwienia w nienawiści, niszczącej kontroli i innych destrukcyjnych wzorców, nie poprzez serię spotkań, treningów, ale już podczas jednorazowej sesji, trwąjacej 1-1,5 godziny. Możliwe jest to tylko poprzez budzenie samoświadomości i głębokie zrozumienie zależności pomiędzy psychiką a ciałem.

 Zawsze należy przyjrzeć się na jakim poziomie występuje choroba, blokada... Czasem znajdziemy ją na poziomie podświadomości. Pokazać mogą nam to sny, mowa ciała i inne subtelne znaki. Poprzez jedno właściwe zdanie, blokady i lęki rozpływają się, złudzenia odpadają, ukazując rzeczywistość, która zawsze jest przyjazna, i służy naszemu rozwojowi.

 

Aby wreszcie móc:`

 • Czuć się dobrze we własnym ciele.

 • Cieszyć się dobrym zdrowiem.

 • Odczuwać zadowolenie na wielu płaszczyznach życia.

 • Być w zgodzie ze sobą i jasno ustalać własne priorytety.

 • Cieszyć się życiem, swoją spontanicznością i kreatywnością.

W mojej metodzie coachingu łączę wiedzę ogólnolekarską z podejściem holistycznym, dzięki wieloletniej praktyce homeopatii klasycznej, ustawień systemowych wg Berta Hellingera oraz wielu innym systemom holistycznym. Moją pracę opieram na nieoceniającym słuchaniu, intuicji, odwadze poruszania najtrudniejszych tematów i płynnym łączeniu wielu metod.

 • Uczę sposobów świadomego panowania nad myślami, uczuciami, emocjami, nie poprzez treningi, a poprzez głębokie zrozumienie.

 • Uczę słuchania swojego ciała, rozumienia objawów somatycznych, stosowania intuicji.

 • Udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych osobistych, rodzinnych i zawodowych.

 • Pomagam przezwyciężyć lęki i ograniczenia.

 • Pomagam w uwolnieniu się od nałogów i szkodliwych przyzwyczajeń.

 • Pomagam odkrywać wewnętrzny potencjał, możliwości i siłę.