O mnie

Medycyna naturalna jest głęboko zakorzeniona w mojej rodzinie. Od wczesnych lat uczyłam się leków z "Bożej apteki”, rozumienia naturalnych cykli i aby ufać intuicji.                               Jako dziecko, zawsze wiedziałam, że będę leczyć. Od dzieciństwa miałam głęboki kontakt z przyrodą, ze światem zwierząt,

Po ukończeniu studiów medycznych, pasją stała się dla mnie homeopatia klasyczna, która w holistycznym widzeniu człowieka, obejmuje również jego historię rodzinną. Dlatego praca ustawieniowa Berta Hellingera była dla mnie pogłębieniem rozumienia mechanizmów zdrowienia, których zawsze poszukiwałam.

Fascynuje mnie, jak różne metody terapii naturalnej łączą się i wzajemnie przenikają, jak bioenergetyka A. Lowena, praca z traumą P. Levine’a, psychologia procesu, totalna biologia i wiele innych holistycznych metod mówią o tym samym. Szczególne miejsce w moim rozumieniu Człowieka mają techniki szamańskie.

Ogromnie cieszy mnie postęp w ciągu ostatnich 20 lat w świadomości społeczeństwa dotyczący, rozumienia głębszych przyczyn choroby i otwarcia się na naturalne sposoby leczenia.

Coraz więcej pacjentów rozumie, że zażycie tabletki tak naprawdę niczego nie zmienia. Zmiana musi nastąpić na innym poziomie!