Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach

Metoda ustawień systemowych w biznesie i organizacjach wywodzi się z ustawień systemowych rodzinnych Berta Hellingera. Zaobserwowano bowiem, że te same prawa działające w systemach rodzinnych, oddziałują w innych systemach, np. firmach, stowarzyszeniach, fundacjach itd.

Terapeuta działa w zgodzie z tymi uniwersalnymi prawami, pomagając przywrócić równowagę w systemie. Zdrowa organizacja to taka, w której członkowie dobrze się czują i mogą wydajnie pracować. To taka, w której rotacja pracowników jest mała, a motywacja wysoka. Zarządzanie taką organizacją jest łatwe.

Jeśli system jest niezdrowy, brakuje w nim zaufania, lojalności i poczucia bezpieczeństwa. Pojawiają się konflikty, dochodzi do mobbingu, rośnie stres, frustracja i wypalenie zawodowe wsród pracowników.

Ustawienia pozwalają zobaczyć ukryte relacje w systemie. Poprzez ukazanie prawdziwych zależności, upadają utrwalone błędne osądy i opinie oraz ukazują się dostępne rozwiązania.

Pokazanie rzeczywistości pozwala uzdrowić sytuację, przezwyciężyć impas, stagnację i ruszyć do przodu.

Metodę ustawień systemowych wykorzystuje się między innymi w celu:

-poprawy relacji między pracownikami; między pracownikami a klientami,

-rozwiązywania konfliktów,

-rozwiązywania kryzysów w firmach,

-doskonalenia funkcji lidera,

-pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji,

-ułatwienia reorganizacji struktur wewnętrznych,

-uzyskania klarowności co do obecnej sytuacji, odkrycia nowych możliwości i kierunków rozwoju

Kto może skorzystać na ustawień biznesowych? Każdy:

Od prezesów firm i właścicieli interesów rodzinnych, poprzez menedżerów różnego szczebla,

po szeregowych pracowników, a także osoby bezrobotne.

 Praca ustawieniowa możliwa jest w grupach (warsztaty),

 jak również w formie sesji indywidualnych.